KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

1.     Projeleri insan değerlerine özel önem veren, standartlara uygun üst düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile yöneterek, beklentilerin ötesine geçmek.

2.     Sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir bir dünya için, kirliliğin önlenmesi prensibiyle, atıkların oluşmadan azaltılmasını sağlayan doğaya saygılı insan ve çevre odaklı projeler geliştirmek.

3.     Ürün ve hizmet kalitesini etkileyen en değerli faktör olarak gördüğümüz çalışanlarımızı sürekli olarak eğitmek, bilgi birikimlerini ve kişisel gelişmelerini arttırmak ve görevlerini zevkle yerine getirebilecekleri temiz, tertipli düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak.

4.     Tüm personelin Kalite Politikamızı sahiplenmesini sağlayarak hızla değişen müşteri beklentilerine en doğru yoldan ulaşmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

5.     Stratejik hedeflere ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiğimiz ülkenin ilgili yasal ve diğer gerekliliklerine uygun, kalite, sağlık, emniyet ve çevre unsurlarını içeren, etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemi uygulamak, yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmak.

6.     Ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetlerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

7.     Değişen ve gelişen dünyada gelişmeleri sürekli ve zamanında doğru insan ve doğru teknoloji ile takip etmek.

8.     Bilgili, birikimli, çalışanlarımızla teknolojiyi maksimum performans ile harmanlayarak, standartlara uygun üst düzey kalitede, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile bilgi, insan ve teknoloji odaklı projeler çıkarmak.

 

KALİTE HEDEFLERİ

  • Kalite Yönetim Sistemini, referans standardın gereklerine göre devam ettirmek, sürekli geliştirmek ve ara denetimde uygunsuzluk çıkmaması hususunda çalışmak, İç tetkik planına % 80 uyumu sağlamak,
  • Tedarikçi / Taşeron değerlendirme puanlarının en az 80 olmasını sağlamak,
  • Verdiğimiz hizmetlerde % 100 termine uyumu sağlamak,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
  • Personel  Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
  • Yapılan işlerin miktarında her yıl bir önceki yılın %25 üzerine çıkmak,
  • Bir sonraki yılda pazar payımızı % 5 arttırmak,